Мисия

Оупън Майнд е Сдружение в частна полза, което подпомага развитието на дейности по проекти на обществени и частни организации.   Насърчава се бизнес сътрудничеството и публично-частното партньорство с цел разработване на програми, подпомагащи устойчивото регионално развитие. Нашето убеждение е, че всеки един регион има своя идентичност, бизнес динамика и потенциал за икономическо развитие. В този контекст, нашата задача е да се създаде функционираща и еманципирана местна власт, която сама да предприема икономически мерки и да формира своите перспективи за икономическо развитие и разтеж. Чрез икономическа еманципация на местната власт ние целим създаването на предприемчиви общински структури, които в партньорство с бизнеса да доведът до по-добри икономически резултати и по-устойчиво регионално развитие.

Мястото, където пътя на бизнеса се пресича с пътя на общественото развитие - Сдружение "Оупън Майнд" - научете повече за устойчивите практики в мениджмънта